Facebook Visita el Facebook dels premis

Aquests premis, destinats a l'estímul i al reconeixement de l'escola catalana, són dotats per la Fundació Lluís Carulla amb les aportacions voluntàries dels receptors del llibre- nadala que la Fundació tramet cada any a persones interessades en la nostra cultura.

L'àmbit d'actuació és el dels països de parla catalana.
El jurat és format per Joan Arjona, Rosa Boixaderas, Josep M. Calbet, Alba Espot, Josep M. Farré, Assumpta Fargas, Josep González- Agápito, Anna Ramis i Maria Vinuesa.

Bases dels Premis Baldiri Reixac 2013-2014
Publicació destinada a difondre temes biogràfics i commemoracions històriques d'interès cultural català.
 
El termini de presentació s'acaba el dia 14 de febrer de 2014. Els treballs tramesos per correu que arribin després d'aquesta data, només seran admesos si al mata-segells consta que la tramesa és anterior al 12 de febrer.
 
 
 
L’àmbit d’actuació és el dels països de parla catalana.

Impulsem els Baldiri

www.bonespractiquesbaldiri.cat

+ informació
 
   
 
12 premis de 3.300 euros cadascun.

Serà premiada la qualitat global i la catalanitat, en llengua i continguts, d’escoles, instituts, centres de formació d’adults i centres universitaris de formació del professorat, concretades en un projecte educatiu i lingüístic que s’estigui aplicant i que assoleixi un ús elevat de la llengua entre l’alumnat i el professorat, tant en l’activitat acadèmica com en la comunicació informal. Es valorarà igualment l’activitat educativa amb referència a la identitat que, a més de la llengua i la cultura pròpies, manifesti voluntat integradora en el marc d’una societat democràtica. Es prendran en consideració les dificultats que poden presentar determinats contextos escolars.

Per participar-hi cal omplir i trametre el qüestionari que facilita la Fundació Lluís Carulla, amb la documentació que s'hi demana. Les escoles unitàries integrades dins d’una zona rural s’han de presentar conjuntament.

Les escoles i els instituts ja presentats als Premis en anys anteriors i no premiats que desitgin optar a aquesta convocatòria, només cal que presentin el qüestionari actualitzat, i no és indispensable, doncs, que aportin documentació nova.

No hi poden optar els centres educatius ja guardonats en convocatòries anteriors.
Formulari Convocatòria 2013-2014
 
Dotats amb 12.000 euros en conjunt.

Dos premis dotats amb 4000 euros cadascun a un estudi, recerca, assaig pedagògic o experiència didàctica que contribueixi a millorar la qualitat educativa i la docència i referit a qualsevol nivell escolar o àrea d’aprenentatge o àmbit de coneixement.
El jurat considerarà la possibilitat de contribuir a l'edició dels treballs guardonats. La Fundació Lluís Carulla tindrà una opció preferent a l'hora de publicar-los.

Premi a una experiència didàctica d'ensenyament-aprenentatge de la llengua i la literatura catalanes mitjançant les TIC, convocat conjuntament amb el projecte LletrA de la Universitat Oberta de Catalunya. El premi és dotat amb 4.000 euros per a l’autor i l’aplicador de la proposta didàctica.

En tots els casos, els treballs han de ser inèdits i presentats de forma anònima. Cal lliurar els treballs encapçalats amb el títol i acompanyats d’un sobre tancat amb la fitxa d’inscripció que ha de contenir el nom de l'autor . El jurat podrà dividir els premis o deixar-los sense adjudicar.
Formulari Convocatòria 2013-2014
65 premis de 700 euros cadascun.

Seran atorgats a treballs escolars fets en català, pel seu contingut i qualitat, que tractin sobre qualsevol àrea de coneixement, realitzats en equip per alumnes d’ensenyament no universitari. L’import del premi es destinarà a materials adreçats a l'ensenyament- aprenentatge o a llibres en català en format digital o en paper escollits pels alumnes guardonats.

Els treballs poden tractar de temes de qualsevol de les àrees de coneixement dels diversos cicles escolars, o bé ser resultat d'activitats del centre (dels murals, les maquetes i les manualitats més grans de 60 x 60 cm, només se n'admetran fotografies). Quant als treballs de recerca de segon de batxillerat, només se n'admetrà un per centre. En aquest cas s’admetran treballs individuals.

El jurat valorarà especialment els treballs que representin un aprofundiment en la realitat nacional i en la nostra tradició cultural. Cal acompanyar els treballs d’una memòria breu, no més llarga de dos fulls, on cal especificar les motivacions, les circumstàncies, la manera en què s'ha fet el treball, etc.

2 premis dotats amb 1500 euros cadascun.

Seran atorgats a experiències específiques que fomentin la comunicació en català entre l’alumnat dins i fora de l’aula a fi de promoure l’ús social de l’idioma. La proposta ha d’expressar quina és la situació lingüística inicial, els objectius a assolir i les bones pràctiques que es duen a terme per assolir-los.

Per optar als Premis, cal acompanyar cada treball amb la fitxa d'inscripció, segons el model que en facilita la Fundació Lluís Carulla.

No seran admesos els treballs que no vagin acompanyats de l'esmentada fitxa d'inscripció emplenada .
Formulari Convocatòria 2013-2014
 
 
Premis a les Escoles 2013/2014
Premis a Mestres i Professors 2013/2014
Premis als Alumnes 2013/2014
 
  Mida text [+] [-] [Castellano] [English]
  Fundació Lluís Carulla
Aribau 185, 08021 Barcelona
Tel: 932 090 948 // 932 005 347
Fax: 932 005 633
info@fundaciolluiscarulla.cat
 
Descarregar el programa en format pdf Inscriure's a les jornades